Levenstestament opstellen

Als u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zaken zelf te regelen, dan staan voor die situaties uw wensen in het levenstestament. Het levenstestament is geldig tot aan uw overlijden, of totdat u wel weer in staat bent uw zaken zelf te regelen.

U kunt er voor kiezen om per situatie uw wensen op te nemen, bijvoorbeeld voor ziekenhuisopname of dementie. Per situatie maakt u dus in feite een volmacht. Hierin geeft u uw belangenbehartiger de mogelijkheid om ook financieel goed voor u te zorgen. Dit kunnen uw naasten zijn, maar ook een professioneel financieel adviseur. Door deze volmachten te bundelen in één akte ontstaat het levenstestament.

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er moet gebeuren na uw overlijden. Een levenstestament werkt juist in de situatie als u nog leeft, maar niet meer wilt of kunt handelen. Het levenstestament is een combinatie van volmacht(en) en persoonlijke wensen. Door het opmaken van een levenstestament houdt u de regie in die situaties waarin u door bijvoorbeeld ziekte of ongeval niet meer in staat bent te handelen. Een levenstestament kan ook gelden wanneer u bepaalde zaken niet meer wilt doen, zoals uw administratie.

Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen, zoals het wel of niet behandelen en persoonlijke zaken zoals zorg voor uw huisdieren.

Uw wensen centraal

In uw levenstestament geeft u volmacht aan één of meerdere personen (levensexecuteurs), die u vertrouwt, om namens u te handelen. Niet alleen voor financiële zaken, maar ook voor de persoonlijke wensen, want u geeft in het levenstestament gedetailleerde opdrachten met betrekking tot die wensen. U kunt mij aanstellen als levensexecuteur. Neem hiervoor contact op om de mogelijkheden te bespreken.

U kunt misbruik voorkomen door vanaf het begin al te kiezen voor een professionele levensexecuteur. Vervolgens is het verstandig om een extra levensexecuteur aan te stellen. Deze kan een van de volgende rollen op zich nemen:

  • Toezichthouder: hierbij controleert de tweede professional de eerste professional
  • Uitvoerder: hierbij worden de taken verdeeld tussen de twee executeurs

U kunt beperkingen opnemen, maar let daarbij wel op de werkbaarheid. Voor het betalen van normale rekeningen via de bank is het niet zinvol om alle levensexecuteurs samen te laten tekenen. Hier is het aan te bevelen om één levensexecuteur aan te wijzen, waarbij de andere toezicht houden.

 

"Als je wacht tot je in de war bent of in coma ligt, dan ben je te laat."

 

Taken van de levensexecuteur

Wat de levensexecuteur mag doen bepaalt u dus zelf. Denk hierbij aan financiële zaken, zoals uw administratie en belastingaangifte. U kunt ook wensen rondom uw persoonlijke verzorging vastleggen of benoemen dat u met een bepaalde regelmaat een schenking wil doen aan een goed doel. Voor ondernemers is een levenstestament met daarin de wensen met betrekking tot de onderneming ook van belang. Wie zet bijvoorbeeld de bedrijfsvoering voort wanneer u onverhoopt ziek wordt?

Zorg ervoor dat u een levenstestament heeft voordat u in een situatie zit waarin u zelf niet meer de regie kunt hebben over uw situatie. In sommige gevallen is het maken van een levenstestament goed te plannen. Denk hierbij aan een verwachte ziekenhuisopname of een wereldreis.

Wie benoemt u?

U moet uw belangenbehartiger volledig kunnen vertrouwen voor de taak die u hem opdraagt. Meestal is dat de partner, of een of meer kinderen. Het kan natuurlijk zijn dat uw partner of kinderen het niet kunnen of willen, of dat u geen partner of kinderen heeft. U kunt binnen uw familie zoeken, maar u kunt ook een professionele levensexecuteur aanwijzen. U kunt mij aanstellen als professioneel levensexecuteur. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het kan natuurlijk ook zijn, dat u binnen gezin, familie of vrienden wel personen kunt aanwijzen, maar dat u voor de samenwerking en controle een toezichthoudend levensexecuteur benoemd. Hoe ver het toezicht moet gaan bepaalt u zelf.