Financieel plan maken

Financieel advies geeft inzicht in uw persoonlijke financiële situatie. Uw inkomen, uitgaven en vermogen worden met elkaar in verband gebracht in een overzicht. U kunt bij mij terecht voor een compleet Financieel Plan. We inventariseren samen uw situatie, waar ik vervolgens een analyse van maak. De analyse is de basis voor uw persoonlijke advies.

Mijn werkwijze

Ik maak een afspraak voor een eerste kennismaking. Veelal heeft u telefonisch  of via de mail uw vraag kort aangegeven. We bespreken dan uw vraag uitgebreider en vanuit daar maak ik een inschatting van de kosten voor het plan. Bent u akkoord dan gaan we verder inventariseren.

Met uw inkomens- en vermogensgegevens maak ik een uitwerking. Berekeningen met deze gegevens geven inzicht in uw toekomstig inkomen en hoe dat past bij uw uitgaven. Aan de hand van mijn rapportage bespreken we uw situatie. Hierin komt aan bod wat mij is opgevallen uit de analyse van de cijfers. Daarnaast geef ik u mijn advies en wat uw vervolgstappen zijn.

Onderdelen van het financieel plan

In een Financieel Plan zijn vaste onderdelen om aandacht te schenken aan het inkomen: nu en het toekomstig inkomen, het pensioen. Ook de risico’s rondom het inkomen komen aan bod. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Voor deze situaties geldt: wat is er geregeld voor het inkomen en wat is de invloed op de uitgaven?

Aan de uitgavenkant is altijd belangrijk hoe uw woonsituatie is. Een wel of juist niet afgeloste hypotheek speelt bijvoorbeeld een rol bij hoeveel belasting u moet betalen. Verzekeringen en vermogen zijn ook van invloed op uw uitgaven.

Door uw inkomsten te combineren met de bestedingen van het huishouden, krijgt u inzicht in toekomstige vermogenstoename of -afname. Mijn persoonlijke aanpak geeft u vertrouwen in uw eigen financiën. Ook toe aan dat vertrouwen? Neem contact op voor een kennismaking.