Mediation

 
 

Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van een onafhankelijke en neutrale persoon: de mediator. Bij mediation ga je zelf aan de slag om een oplossing te vinden voor het conflict. De mediator is de onpartijdige gespreksleider en begeleidt de deelnemers in het proces.

Bij mediation kies je ervoor om te zoeken naar een optimale en duurzame oplossing. De mediator ondersteunt partijen om hun wensen, emoties en belangen in te brengen. De mediator doet daarover geen uitspraak maar blijft neutraal en onpartijdig.

In mediation:

  • Doet ieder zijn verhaal om duidelijk te maken waar het conflict echt over gaat.
  • Luistert men naar elkaar.
  • Komen de belangen op tafel te liggen die ten grondslag liggen aan een standpunt van betrokkenen.
  • Bedenken betrokkenen zelf hun oplossing voor hun conflict.

Het samen zoeken naar oplossingen helpt om de communicatie te herstellen. De keuze voor mediation is logisch als partijen ook in de toekomst belang hebben bij een goede relatie. In zijn algemeenheid wordt een conflict sneller opgelost met mediation dan via een procedure met advocaten.

 

 
© 2006-2016 De Muntor | info@muntor.nl | by Lijnrecht.nl